De aard van de opdrachten is zeer divers maar bijna altijd gerelateerd aan het gebied van het Finance & Control. 


Voorbeelden zijn:
  ondersteunen bij de inrichting van de Planning & Control cyclus
  het bieden van administratieve ondersteuning
  het opstellen van een jaarrekening
  het opstellen van de begroting
  het opzetten van een Management Informatie Systeem
  het (bege-) leiden van een IFRS implementatie
  het ondersteunen bij software implementaties (o.a. SAP, Baan, Excel, etc.)
  het tijdelijk vervullen van de functie van (concern)controller
  voor de duur van een project de functie van projectcontroller
  ondersteuning bij SOX-implementatie (projectleiders, -medewerkers)
  een financieel adviseur, iemand met verstand van zaken die eens met u meekijkt
  het verzorgen van vakinhoudelijke trainingen en workshops
  Financieel Advies / Accountancy+

Naast bovenstaande dienstverlening kunnen we voor u van betekenis zijn op het gebied van financieel advies en accountancy. Daarbij kunt u denken aan het verzorgen van uw jaarrekening en tussentijdse rapportages, verzorgen van een herfinanciering, advies bij herstructurering, bedrijfsopvolging etc. Om u op dit vlak goed van dienst te kunnen zijn hebben we samenwerkingsverbanden met o.a. een notaris en een fiscalist.

Opdrachtgevers
De klantenportefeuille bestaat in de profit sector primair uit het grootbedrijf en het (grotere) MKB, in de ONP-sector zijn dit ondermeer de provincies, de grotere gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. De opdrachten zelf worden in beginsel op locatie bij de klant uitgevoerd.